14. Tygodnik lipcowy / Juli im Augenblick

Nawet nie mogę uwierzyć, jak szybko mija ten czas. Miałam jak zawsze przygotowany tekst, ale… w sobotę (nawet nie tą ostatnią!) wydarzyło się coś niespodziewanego a później w ogóle nie miałam czasu na wytchnienie. A zatem – o co chodzi?
Ich kann sogar nicht glauben, wie schnell die Zeit vorbeigeht. Ich habe schon wie immer einen Text vorbereitet, aber… am Samstag (sogar nicht diese letzte!) ist etwas Unerwartetes passiert und später hatte ich überhaupt keinen Moment für Erholen. Also – worum es geht?

IMG_0223Jakieś starsze zdjęcie – tradycja jest święta. ;)
Ein älteres Foto – die Tradition muss sein. ;)

Będę studiować w Krakowie.
Tak, to wydaje się zaskakujące. Ale szczerze mówiąc, miałam coraz więcej wątpliwości wobec Viadriny. Atmosfera jest tam niesamowita, ale z drugiej strony, uczelnia ta nie cieszy się najlepszą opinią u Niemców. Do tego nie byłam pewna, co mogłabym robić po tych studiach. Dostałam nieco za mało informacji.
A zatem ostatniego dnia rekrutacji zaczęłam się zgłaszać do różnych uniwersytetów. Pomyślałam, że nawet jeśli nie dam rady, będę mogła dalej starać się o miejsce na Viadrinie. Chociaż byłam coraz bardziej pewna, że to nie jest rozwiązanie. Tylko… co dalej?
Ich werde in Krakau studieren.
Na ja, das scheint überraschend zu sein. Aber ehrlich gesagt, hatte ich immer mehr Zweifeln an Viadrina. Die Atmosphäre ist wunderbar da, aber andererseits erfreut sich diese Uni ziemlich schlechtes Ruhm bei den Deutschen. Ich war dazu nicht sicher, was ich nach diesem Studium machen könnte. Ich habe zu wenig Information bekommen.
Also in dem letzten Tag der Aufnahme habe ich angefangen, mich an der verschiedenen Uni zu bewerben. Ich dachte, dass wenn ich durchgefallen hätte, wäre es ständig möglich gewesen, sich um einem Platz an Viadrina zu bewerben, aber ich war immer mehr sicher, dass das keine Lösung ist. Also… was später?

IMG_0260Tak, byłam w różnych miejscach… ;)
Na ja, ich war in verschiedene Plätze… ;)

Do tego nie dostałam się ani do Gdańska, ani do Poznania. Naprawdę, rozważałam zrobienie Gap Year. Dokładnie w chwili, gdy planowałam wyjazd do Afryki z grupą wolontariuszy… okazało się, że mogę studiować prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Największa niespodzianka mojego życia. Wyłam przez dobrą godzinę.
Dazu habe ich einen Platz weder in Gdańsk noch in Poznań bekommen. Wirklich, ich habe mich Bedenken gemacht, ob ich ein Gap Year machen sollte. Indem ich plante, mit einer Volontärgruppe nach Afrika zu fahren… hat es sich herausgestellt, dass ich an Jagiellonen-Universität Jura studieren kann. Die größte Überraschung meines Lebens. Ich weinte durch eine Stunde.

W międzyczasie spotkałam się z moją siostrą, której nie widziałam przez dwa lata. Jestem jej bardzo wdzięczna, że znosiła moją euforię. Miałyśmy za mało czasu, ale to spotkanie było totalnie nieplanowane, a już w poniedziałek musiałam jechać do Krakowa. Pendolino. :)
Zwischenzeit habe ich mit meiner Schwester getroffen, die ich durch zwei Jahre nicht gesehen hatte. Ich bin sehr dankbar, dass sie mit meiner Euphorie ausgehalten. Wir hatten viel zu wenig Zeit, aber dieses Treffen war total ungeplant und schon am Montag musste ich nach Krakau fahren. Mit Pendolino. :)

IMG_0228

Podróż była niezwykle przyjemna, także dla mnie, mimo choroby lokomocyjnej. Podczas postojów puszczano muzykę Chopina, a ludzie na peronach robili sobie zdjęcia przy naszym pociągu. :) Do tego dostaliśmy darmowe napoje.
Die Reise war sehr angenehm, auch für mich, obwohl ich Reisekrankheit habe. Während der Aufenthalte hörtete man die Chopin-Musik und die Leute auf den Bahnohofen machten sich Fotos mit unserem Zug. :) Dazu haben wir kostenfreie Getränke bekommen.

IMG_0229

Przeszłam pieszo ponad 20 kilometrów, aby lepiej poznać miasto, ale nadal nie jestem pewna, co o nim myśleć. Możliwości są tam niesamowite i wiem już, że niestety nie będę w stanie ich wszystkich ogarnąć. Z drugiej strony… to miasto jest zwyczajnie brzydkie i nie tak przyjazne, jak Gdynia. Można tu odczuć historycznego ducha, ale także mnóstwo spalin – czasem miałam wrażenie, że się zwyczajnie duszę… Być może można się do tego przyzwyczaić.
Ich bin über 20 Kilometer zu Fuß gegangen, um die Stadt besser kennenzulernen, aber ich bin still nicht sicher, was soll ich daran denken. Da sind die Möglichkeiten wunderbar und ich weiß schon, dass ich alles leider nicht ergreifen kann. Andererseits ist diese Stadt… hässlich und nicht so freundlich wie Gdynia. Man kann der historische Geist spüren, aber auch viele Abgase – ab und zu fühlte ich mich, als ob ich zu wenig Luft gehabt hätte… vielleicht soll man daran gewöhnen.

IMG_0230 IMG_0232 IMG_0233A w pobliżu jest mój wydział ;)
Und in der Nähe gibt es das Gebäude von meinem Fakultät ;)

Jeśli chodzi o pieniądze, koszta są tu podobne. Miałam ochotę na kieliszek likieru, ale był tak drogi, że wolałam kupić deser, który go zawierał.
Wenn es um das Geld geht, sind die Kosten ähnlich. Ich hatte Lust, ein Glas von Likör zu haben, aber das war so teuer, dass ich bevorzugte, ein Dessert damit zu kaufen.

DSC_0006

Robię się coraz grubsza :<
Ich werde immer dicker. :<

A na zakończenie kupiłam książkę. To był mój prezent imieninowy – marzyłam o niej od miesiąca. :)
Und schliesslich habe ich ein Buch gekauft. Das war mein Geschenk für den Namenstag – ich träumte davon seit einem Monat. :)

DSC_0007

Chociaż nie będę zdawać egzaminu DSH, chciałabym zdobyć certyfikat. Sądzę, że byłabym w stanie już teraz zdać test DAF, ale być może poczekam nieco dłużej, aż będę w stanie zrobić Goethe-Zertifikat C1. Daję sobie na to rok.
Obwohl ich keine DSH-Prüfung bestehen werde, möchte ich ein Diplom bekommen. Ich finde es möglich, schon jetzt DAF-Prüfung abzulegen, aber vielleicht warte ich ein bisschen länger bis der Zeit, wenn ich Goethe-Zertifikat C1 machen kann. Ich will das während des nächsten Jahres machen.

We wtorek byłam z powrotem i już w środę miałam gości. Ola i Ola – miałyśmy dla siebie tylko jedną dobę, ale za to była wspaniała! W końcu zwiedziłam „Błyskawicę” – od wielu lat nie mogłam się zmobilizować. ;)
Ich war am Dienstag zurück und schon am Mittwoch hatte ich die Gäste. Ola und Ola – wir haben nur einen Tag zusammen verbracht aber das war wunderbar! Schliesslich habe ich „Błyskawica” besucht – seit vielen Jahren konnte ich mich nicht mobilisieren. ;)

IMG_0235 IMG_0239

Teraz mam parę dni dla siebie – na naukę, treningi i Wymiennikownia (w końcu otworzyliśmy toaletę!). W piątek do Gdyni przyjeżdża moja przyjaciółka i spędzimy trzy dni na konwencie. Być może też tam idziecie? :)
Jetzt habe ich ein paar Tage für mich – für Lernen, Trainieren und Wymiennikownia (endlich haben wir unsere Toilette eröffnet!). Am Freitag fährt meine Freundin nach Gdynia und wir verbringen drei Tage auf Baltikon. Vielleicht geht ihr auch da? :)

IMG_0213 IMG_0214Tak, pierwsze zdjęcie przedstawia naszą toaletę.
Ja, das erste Foto zeigt unsere Toilette.
Reklamy

12. Projekt Denko

10488218_1008882032458282_307681213596873397_nW końcu mogę znowu normalnie jeść :)
Endlich kann ich noch normalerweise essen :)

Diesmal ist mein Denko wirklich klein.
Tym razem naprawdę skromne Denko.

IMG_0108Plastry do depilacji twarzy/ Joanna
Kaltwachsstreifen für Gesicht / Joanna

Ich habe keine Idee, was es mit ihnen passiert. Vielleicht habe ich einen Ladenhüter bekommen, denn wenn ich mich gut erinnere, war ich früher damit zufrieden. Jetzt gab es jedoch kein Wachs auf den Streifen nach dem Zerteilen und der Eingriff hat keine Ergebnisse gebracht. Der Plus ist nur wie immer zuverlässige Salbe, die ich mir gern bewahre.
Nie mam bladego pojęcia, co się z nimi porobiło. Zakładam, że trafił mi się bubel, bo o ile pamiętam, wcześniej byłam z nich zadowolona. Teraz jednak wosk w ogóle nie zostawał na plastrach po ich rozdzieleniu, a sam zabieg nie przyniósł praktycznie żadnego efektu. Plusem jest tylko jak zawsze niezawodna oliwka, którą chętnie sobie zostawię.

IMG_0119Tonik do cery tłustej Pure Skin / Oriflame
Gesichtswasser für fettige Haut / Oriflame

Ich mag es sehr und ich habe schon einen Vorrat in meinem Schrank. :) Das ist die Tatsache, dass es einen chemischen Geruch hat, aber er ist ziemlich angenehm (ihr wußt, er ist gut, aber das sind zweifellos keine Blumen). Vor allem ist er jedoch wirksam – ich sehe, das meine immer leuchtende Nasse leuchtet… ein bisschen weniger. Ich empfehle ohne Zweifel.
Bardzo go polubiłam i już mam zapas w szafce. :) Fakt, że ma chemiczny zapach, który jest jednak całkiem przyjemny (taki wiecie – fajny, ale nie ma co wierzyć, że to konwalie). Przede wszystkim jednak jest skuteczny – widzę, że mój wiecznie świecący się nos świeci się… mniej. Polecam bez wahania.

IMG_0120Serum antycellulitowe z kofeiną i kwiatem lotosu / Oriflame
Serum gegen Cellulite mit Koffein und Lotosblüte / Oriflame

Ehrlich gesagt, bin ich enttäuscht. Na ja, der Geruch war nett und das Kosmetika zieht schnell ein. Jedoch verursachte die Aplikationsweise, die theoretisch der Hauptvorteil war, vor allem Heulen und Zähneklappen. Sie macht schwer, das Gel zu streichen, dazu liess sich die Packung nicht schliessen. Das ist ein guter Produkt, jedoch die Packung entmutigt, er noch einaml zu kaufen.
Szczerze mówiąc, jestem rozczarowana. Owszem, zapach był fajny, a kosmetyk szybko się wchłaniał. Jednak forma aplikacji, w założeniu główny atut produktu, powodował przede wszystkim zgrzytanie zębów. Utrudniał nakładanie żelu, w dodatku w pewnym momencie za nic nie chciał się zamknąć. To dobry produkt, jednak opakowanie skutecznie zniechęca do kolejnego zakupu.

IMG_0161Pasta do zębów Optifresh Extreme Fresh / Oriflame
Zahnpasta Oprifresh Extreme Fresh / Oriflame

Ich liebe sie, wirklich. Jedesmal bestelle ich eine Pasta aus dieser Serie (es gibt ziemlich viele Varianten) und ich war nie enntäuscht. Ich empfehle sie für die Leute mit empfindlichem Zahnfleisch – seitdem ich sie nutze, sehe ich grosse Verbesserung. :)
Uwielbiam ją, serio. Za każdym razem zamawiam pastę z tej serii (a wariantów jest sporo) i ani razu się nie rozczarowałam. Polecam osobom z wrażliwymi dziąsłami – od kiedy ją stosuję, widzę widoczną poprawę. :)

IMG_0163Mydełko do ciała Silk Beauty / Oriflame
Korperseife Silk Beauty / Oriflame

Es ist gut für empfindliche Haut, für die ist im Allgemeinen schicksalhaft. Für mich war am wichtigsten den Preis. Ich bevorzuge einem mehr extravaganten Geruch, dieser ist sehr delikat. :) Ein Vorteil – zweifellos ist sie okonomisch und trockent die Haut nicht.
Nada się do skóry wrażliwej, dla której zresztą jest przeznaczony. Mnie skusiła przede wszystkim cena. Wolałabym bardziej ekstrawagancki zapach, ten jest bardzo delikatny. :) Plus – niewątpliwie ekonomiczność i to, że nie wysusza skóry.

IMG_0164Waciki kosmetyczne / Kaufland
Kosmetikpads / Kaufland

Ich mag sie sehr und das ist eine grosse Schade, dass ich sie hier in Kaufland nicht finden kann. Się entmischt sich nicht und sind eine von den billigsten im Angebot.
Bardzo je lubię i żałuję, że w pobliskim Kauflandzie nie mogę ich znaleźć. Nie rozwarstwiają się, a są jednymi z najtańszych w ofercie.

IMG_0169Płyn do płukania jamy ustnej / Listerine
Mundwasser / Listerine

Um diesen Produkt ranken sich schon Legenden – er soll gut „brennen”… und macht das, aber das ist ein Vorteil für mich. :) Mich verleitet dazu, dass die Packung klein war – ich war schon bevor des Umzugs – aber ich weiss, dass ich dabei mit Sicherheit bleibe.
O tym produkcie słyszałam już legendy – ponoć nieźle „wypala”… no i wypala, ale dla mnie to zaleta. :) Skusiło mnie głównie niewielkie opakowanie – tuż przed wyprowadzką – ale wiem, że najpewniej przy nim zostanę.

A jak tam wasze denkowanie?
Und we geht es euch mit eurem Denko?

4. „Moje blogowe sekrety” / „Meine Blogsgeheimnisse”

11216582_982767888403030_5290833371707399664_nIm bardziej kolorowo, tym lepiej ;)
Je mehr Farben, desto besser ;)

Znalazłam ten tag na www.wlosymuszabycdlugie.blogspot.com i zaprosiłam się sama. :) Ale po pewnej zachęcie pomyślałam, że to całkiem dobra okazja dla mojego języka.
Dobrej zabawy!

Ich fand dieses Tag auf www.wlosymuszabycdlugie.blogspot.com und lud mich selbst ein. :) Aber nach einer Ermutigung dachte ich, dass das eine gute Gelegenheit für meine Sprache ist.
Gute Erholung!

Ile czasu prowadzisz bloga i jak często publikujesz posty?
Wie lange f
ührst du dein Blog und wie oft veröffentlichest du Posten?

Ten blog ma zaledwie dwa miesiące, jest zatem w wieku raczej niemowlęcym. J Ale już wcześniej prowadziłam wiele blogów. Rekordowym czasem były dla mnie dwa lata – było to opowiadanie (z ponad trzydziestoma rozdziałami! Gdzie podział się Wen z tego okresu?), z którego byłam zresztą bardzo dumna.
Piszę, kiedy wymyślę dobry temat. Są rzeczy, które planuję zamieszczać regularnie, jak projekt „Denko” albo podsumowanie miesiąca. Być może opublikuję tu też część mojej pisaniny, jeśli się zmotywuję…
Dieses Blog hat nur zwei Monate, also es ist wie ein Baby. J Aber ich führte viele Blogs, als ich jünger war. Die Maximalzeit war circa zwei Jahren – das war eine Erzählung (mit 30+ Kapiteln! Warum kann ich jetzt so viel nicht schreiben?), darauf ich sehr stolz war.
Ich schreibe, wenn ich einen guten Thema erdenke. Es gibt die Sachen, die ich regelmäßig zu machen plane, wie z.B. Projekt „Denko” oder Zusammenfassung des Monats. Vielleicht gäbe ich auch ein Teil von meinem Schreiben heraus, aber ich brauche eine Motivation.

Czy twoja rodzina i znajomi wiedzą o tym, że prowadzisz bloga?
Wissen deine Familie und Freunden, dass du ein Blog f
ührst?

Moja rodzina w ogóle się nie interesuje się blogowaniem, zatem nawet o tym nie mówiłam. Jeśli chodzi o przyjaciół, podawałam im adres oraz stronę na FB. Być może to czytają, ale nie jestem pewna.
Meine Verwandten interessieren sich dafür überhaupt nicht, also ich habe sogar davon nicht gesagt. Wie es um meine Freunden geht, ich habe ihnen die Adresse und FB-Seite eingegeben. Vielleicht lesen sie das, aber ich bin nicht sicher.

Ile razy dziennie zaglądasz na bloga i czy robisz to w pierwszej kolejności?
Wie oft
überprüfst du dein Blog und machst du das am Anfang?

To zależy od czasu, kiedy opublikowałam posta – jeśli zrobiłam to niedawno, sprawdzam bloga częściej. Ale i tak robię to przynajmniej raz dziennie, jeśli mam wolną chwilkę.
Je nach der Zeit, wenn ich ein Post veröffentlicht habe – als ich das letztens gemacht habe, überprüfe ich mein Blog häufiger. Aber ich mache das mindestens einmal pro Tag, wenn ich ein bisschen Zeit habe.

Masz jakieś rady dla początkujących blogerek/blogerów?
Hast du einen Rat f
ür neue Bloggers?

Należy być pewnym, o czym chcemy pisać. Dobrze jest sporządzić sobie listę tematów z przynajmniej 5-6 pomysłami – dzięki temu możemy być pewni, że mamy konkretny pomysł. Pomaga mi też wcześniejsze zorganizowanie czasu na blogowanie. Dzisiaj wiem, że mam dwie godziny na napisanie noty, zatem nie zerkam na FB i mogę się skoncentrować. :)
Man muss sicher, worüber wir schreiben wollen. Es ist gut, eine Themenliste mit zumindest 5-6 Positionen eingeschrieben – damit können wir sicher, dass wir eine konkrete Idee haben. Es hilft mir auch, wenn ich Zeit für Bloggen früher organisiere. Heute weiss ich, dass ich zwei Stunde habe, um ein Post zu schreiben, deshalb gucke ich auf FB nicht und ich kann sich konzentrieren. :)

 

Posty jakiego typu interesują cię najbardziej u blogerek?
Was f
ür Posts sind für dich am interessantesten?

Czytam każdego bloga, którego obserwuję. Są to blogi o modzie, kosmetykach, ale także gotowaniu, polityce, podróżach i językach obcych. Kiedy mam więcej czasu, piszę także komentarze.
Ich lese alle Blogs, die ich folge. Das sind nicht nur Mode- und Kosmetikablogs, aber auch über Kochen, Politik, Reisen und Fremdsprachen. Wenn ich mehr Zeit habe, schreibe ich auch Kommentare.

Czy zazdrościsz czasem blogerkom?
Bist du manchmal neidisch auf andere Bloggers?

Czasami – szczególnie gdy czytam bloga, którego autorka mieszka w jakimś interesującym miejscu. Jeśli chodzi o fanów i komentarze, to wiem, że przede mną jeszcze wiele pracy, zatem nie mam podstaw, by być zazdrosną.
Ab und zu – besonders wenn ich ein Blog, dessen Autorin in einem interessanten Ort wohnt. Wenn es geht um Fans und Kommentare, weiß ich, dass ich noch viel arbeiten muss also ich habe keinen Grund, neidisch zu sein.

Czy pod wpływem blogów kupujesz więcej kosmetyków/ubrań, a co za tym idzie wydajesz więcej pieniędzy?
Kaufst du mehr Kosmetika/Kleidstücke wegen des Blogs also spendest du mehr Geld?

Ogólnie rzecz biorąc wydaję bardzo dużo pieniędzy. ;) Próbuję wszystko planować, zatem nawet jeśli blogi mają jakiś wpływ, to jest on raczej niewielki.
Im Großen und Ganzen spende ich sehr viel Geld. ;) Ich probiere, alles zu planen also die Blogs können einen Einfluss haben, aber er ist ziemlich niedrig.

 

Miałaś jakiś sposób na rozpowszechnienie bloga?
Hast du eine Weise gehabt, um dein Blog zu vermitteln?

Znam dwie metody. Pierwszą jest bardzo przydatny fanpage na Facebooku – dobrze jest aktualizować go regularnie. Po drugie, powinniśmy odwiedzać inne blogi. Internet to narzędzie społeczne, a zatem kooperacja jest niezbędna. ;) Inną zaletą tego jest możliwość nawiązania nowych przyjaźni, kiedy poznajemy ludzi o podobnych zainteresowaniach.
Ich kenne zwei Methode. Erstens ist die FB-Seite sehr nützlich und es ist gut, wenn wir sie regelmäßig aktualisieren. Zweitens sollen wir andere Blogs besuchen. Das Internet ist ein Sozialwerk, also wir müssen koopererien. ;) Ein anderer Pluspunkt ist, dass wir neue Freundschaften schließsen, indem wir die Leute mir ähnlichen Interessen kennenlernen.

Co blogowanie zmieniło w twoim życiu?
Was hat Bloggen in deinem Leben ver
ändert?

Jak pisałam wcześniej, prowadziłam blogi z opowiadaniami i to bardzo wpłynęło na mój styl pisania. Do tego poznałam wielu ludzi (na przykład moją duchową siostrę!). Teraz wykorzystuję to w inny sposób – biorę przepisy kulinarne z blogów i notuję, co warto kupić.
Wie ich früher schrieb, führte ich Erzählungsblogs und das war gut für meinen Stil. Dazu lernte ich verschiedene Leute kennen (z.B. meine geistliche Schwester!). Jetzt benutze ich das auf andere Weise – ich nehme Kochrezepte aus den Blogs und notiere, was kaufenswert ist.

 

Skąd czerpiesz pomysły na nowe posty?
Woraus nimmst du Ideen f
ür neue Posts?

Z życia oraz, czasami, z innych stron, jak np. w przypadku tego tagu.
Aus meinem Leben, ab und zu aus den anderen Seiten, wie z.B. diesen Post.

 

Czy miałaś kiedyś kryzys w prowadzeniu bloga tak, że chciałaś go usunąć?
Hattest du irgendwann eine Krise, so dass du dein Blog beseitigen wollen hast?

Nie, ale muszę przyznać, że czasami traciłam motywację. Przez to porzuciłam kilka blogów.
Nein, aber ich muss sagen, dass ich mehrmals Motivation verloren habe. Deshalb habe ich ein paar Blogs fallengelassen.

Co najbardziej denerwuje cię w blogach innych dziewczyn?
Was irritiert dich bei den Blogs von anderen Mädchen?

To samo, co w życiu – notoryczne błędy w pisowni i uważanie się za najlepszą. Blogi tego nie zmieniają.
Diese Sache sind gleich wie im Leben – wenn sie ständig Fehlern machen und finden sie am besten. Blogs können das nicht ändern.

Kto robi ci zdjęcia na bloga?
Wer machst dir Photos zum Blog?

Robię je sama. Selfie zawsze dobre. :)
Ich mache sie selbst. Self-photos sind immer gut. :)

 

Ile zajmuję ci przygotowanie posta?
Wie viel Zeit brauchst du, um einen Post zu schreiben?

Nawet kilka godzin. Naturalnie trwa to dłużej, kiedy piszę tekst w języku niemieckim. Staram się niczego nie sprawdzać, żeby moja komunikacja była w miarę płynna. Może za parę lat będę mieć niezły ubaw, czytając swoje wypociny.
Sogar ein paar Stunden. Natürlich dauert es länger, den Text auf Deutsch zu schreiben. Ich bemühe mich, nichts zu überprüfen, damit meine Kommunikation fließender wird. Vielleicht für ein paar Jahren hätte ich große Spaß, indem ich das lesen würde.

Jak przerabiasz zdjęcia?
Wie
überarbeitest du deine Photos?

Nie robię tego. Wcześniej miałam Gimpa, ale nic z nim nie zrobiłam. Mam nadzieję, że moje zdjęcia nie są aż tak tragiczne. ;)
Ich mache das nicht. Früher hatte ich Gimp, aber ich habe damit nicht gemacht. Ich hoffe, dass meine Photos nicht so tragisch sind. ;)

Czy nadal uważasz swoje fotografie za amatorskie?
Findest du deine Photos laienhaft?

Naturalnie. Ale taki ich urok.
Selbstverständlich. Aber das ist ihre Anmut.

Dołączacie się? :)
Stoßt ihr dazu? :)