5. Najcięższy miesiąc w życiu, czyli podsumowanie maja / Der schwerste Monat in meinem Leben Mai in aller Kürze

1524837_988638407815978_1605405975984179521_nProste, ale piękne. :)
Einfach, aber schön. :)

Niewątpliwie maj był najcięższym miesiącem w moim życiu.
Zweifellos war Mai der schwerste Monat in meinem Leben.

Matura zmierza ku końcowi. Mój stres nie był tak duży, jak oczekiwałam. Wiem, że przez ostatnie trzy lata bardzo ciężko pracowałam i teraz po prostu nie mogę już nic więcej zrobić. Na chwilę obecną jestem całkiem zadowolona z moich egzaminów, jednak wielu ludzi mówi, że były one w tym roku naprawdę straszne. Niczego nie sprawdzałam w Internecie, ponieważ nie chcę zmieniać swoich odczuć. :) Pod koniec czerwca zostaną opublikowane wyniki. Do tego czasu zamierzam cierpliwie czekać.
Das Abitur ist herum. Mein Stress war nicht so groß, wie ich erwartete. Ich weiß, dass ich drei Jahre lang viel gearbeitet habe und jetzt kann ich schon fast nichts mehr machen. Zur Zeit bin ich mit meinen Prüfungen ziemlich zufrieden, aber viele Leute sagen, dass diesjährige Prüfungen schrecklich seien. Ich habe im Internet nichts überprüft, weil ich meine Empfindungen nicht ändern will. J Am Ende des Junis werden die Resultate veröffentlicht. Bis dahin habe ich vor, ruhig zu warten.

Ustne egzaminy poszły jednak niespodziewanie dobrze! Angielski i polski – 100%. :)
Aber die mündliche Prüfungen waren unerwartet gelungen! Englisch und Polnisch – 100% :)

Nieco wcześniej napisałam, że jeśli uda mi się zdać wszystkie ustne egzaminy na 100%, kupię sobie „Wiedźmina 3”.
Früher habe ich geschrieben, dass wenn ich meine mündlichen Prüfungen mit 100% abgeschlossen hätte, würde ich „The Witcher 3” kaufen.

W piątek jadę do Gdyni i już w poniedziałek mam rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli otrzymam tę pracę, będę pracować do połowy sierpnia, a potem jadę do Frankfurtu. Od czasu do czasu trochę mnie smuci (choć nie jest to dobre słowo, by opisać moje uczucia), ponieważ inne osoby mają prawdziwe wakacje i będą beztrosko leniuchować. Z drugiej strony wiem, że to mój obowiązek i co więcej nawet nie chciałabym zmieniać swojej sytuacji. Moje wakacje będą krótsze z powodu Vorkursu, dlatego nie będę mogła wziąć w tym czasie urlopu. Ale mam nadzieję, że te dwa miesiące będą naprawdę przyjemne. Kocham Gdynię!
Am Freitag gehe ich nach Gdynia und schon am Montag habe ich ein Vorstellungsgespräch. Wenn ich diese Arbeit bekomme, werde ich bis der Mitte des Auguts arbeiten, dann gehe ich nach Frankfurt. Ab und zu bin ich ein bisschen traurig (obwohl das ist kein gutes Wort, um meine Gefühle zu beschreiben), weil die anderen Freunden wirkliche Sommerferien haben und sich faulenzen werden. Aber andererseits weiß ich, dass das meine Pflicht ist und vielmehr wollte ich sogar in ihrer Situation nicht sein. Meine Ferien sind kürzer wegen des Vorkurs, deshalb kann ich keinen Urlaub nehmen. Aber ich hoffe, das diese zweien Monaten angenehmen werden. Ich liebe Gdynia!

Możliwe, że w trakcie mojej pracy będę posługiwać się językiem niemieckim. Byłoby to fantastyczne, ponieważ muszę poprawić mój język. We wrześniu zdaję egzamin DSH! Prawie nie mogę uwierzyć, że jestem w stanie to zrobić… Kiedy zaczęłam naukę w liceum, mój język był tragiczny. Przez lata w gimnazjum zapomniałam prawie wszystko. Teraz wiem więcej, niż kiedykolwiek wcześniej, ale to jest wciąż za mało, by mnie zadowolić.
Es ist möglich, dass ich während meiner Arbeit Detusch benutzen werde. Das wäre fantastisch, weil ich muss meine Sprache aufbessern. Im September habe ich DSH-Prüfung! Ich kann fast nicht glauben, dass ich dazu im Stande sein… Als ich mein Lyzeum angefangen hatte, war meine Sprache schrecklich. Während des Gymnasiums habe ich alles vergessen. Jetzt weiß ich mehr als irgendwann früher, aber es ist still zu wenig, um mich zufrieden zu machen.

Przy okazji, przyszło mi do głowy, że mogę także zdać egzamin CPE. Moja znajomość języka angielskiego jest podobna jak w przypadku niemieckiego, a zatem sądzę, że to możliwe, jeśli nad tym popracuję. Muszę to jeszcze dokładnie przemyśleć, ale… mogę to uznać za mój mały plan na wakacje. :)
Bei der Gelegenheit, mir es fiel ein, dass ich auch CPE bestehen könnte. Meine Englisch-Kenntnise sind den deutschen ähnlich, also ich finde das möglich, wenn ich noch daran arbeiten. Ich muss das gründlich überlegen, aber… ich kann das für einen kleinen Plan für Sommerferien halten. :)

I ostatnia rzecz – zaczęłam uczyć się francuskiego. Minęło za mało czasu, by powiedzieć o tym coś więcej, ale jeśli chodzi o języki, ten miesiąc jest wyjątkowo udany!
Und die letzte Sache – ich habe angefangen, Französisch zu lernen. Es ist zu kurz, um etwas mehr zu sagen, aber wenn es um die Fremdsprachen geht, ist dieser Monat zweifellos gelungen!

Przeczytałam także pięć książek. Muszę powiedzieć, że Trudi Canavan wyszła z formy. A może powinnam być cicho? Ostatecznie od wielu miesięcy sama nic nie piszę, chociaż mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni. :)
Ich habe fünf Bücher gelesen. Ich muss sagen, dass Trudi Canavan ihre Form verloren hat. Oder soll ich ruhig sein? Doch seit vielen Monaten schreibe ich selbst nicht, obwohl ich hoffe, dass diese Situation sich bald ändert. :)

Ale nie wszystko poszło tak dobrze. Z pewnością wydałam zbyt wiele pieniędzy. Od dwóch miesięcy prowadzę listy, gdzie zapisuję rozmaite wydatki. Na ubrania przeznaczyłam prawie dokładnie tyle, ile planowałam (dwie spódnice i rajstopy), a jeśli chodzi o media, zaoszczędziłam nawet trochę pieniędzy. Sytuacja jest tu łatwiejsza, ponieważ mam jeszcze wiele gazet i książek do przeczytania, dodatkowo zaczęłam odwiedzać bibliotekę. Pomaga mi też to, że pracuję w Oriflame i mogę tam taniej kupować kosmetyki – moja matka mówi, że jestem teraz jak chodząca drogeria. :) A zatem tu nie ma problemu.
Aber nichts alles war so gut. Bestimmt habe ich zu viel Geld ausgegeben. Seit zwei Monaten mache ich Listen, wo ich verschiedene Ausgaben aufschreibe. Für Kleidungen gab ich genau so viel, wie ich geplannt hatte (zwei Röcke und Strumpfhose) und wenn es um Media geht, sparte ich sogar ein bisschen Geld. Damit ist die Situation leichter, weil ich habe noch viel Zeitungen und Bücher zu lesen, dazu fang ich an, Bibliothek zu besuchen. Mir hilft es auch, dass ich bei Oriflame arbeite und ich kann billiger Kosmetika kaufen – meine Mutter sagt, dass ich jetzt wie eine Drogerie mit den Beinen sei. :) Also hier gibt es kein Problem.

Z drugiej strony wydałam zbyt wiele pieniędzy na… jedzenie. Najważniejszym powodem jest to, że dość często wychodziłam z moimi przyjaciółmi. Kiedy tylko mogę, biorę swoje jedzenie ze sobą, ale jeśli jesteśmy razem, nie myślę zanadto o kaloriach i kosztach. Dodatkowo ceny w Lubaniu są wyższe niż w Zgorzelcu (bez sensu…), a zatem ostatecznie przekroczyłam granicę. Ale to są ostatnie dni z moimi przyjaciółmi, więc nie jest to teraz najważniejsze.
Andererseits habe ich zu viel Geld für… Essen ausgegeben. Der wichtigste Grund ist, dass ich ziemlich oft mit meinen Freunden ausgegangen bin. Wenn ich kann, nehme ich meine Speisen mit, aber wenn wir zusammen sind, denke ich an Kalorien und Kosten nicht so viel. Dazu sind die Preise in Lubań höher als in Zgorzelec (sinnlos…) also im Großen und Ganzen habe ich die Grenzen unterschieden. Aber das sind die letzte Tage mit meinen Freunden, also das ist jetzt nich tam wichtigsten.

Największa nadwyżka nastąpiła w dodatkowych kosztach. Są to bilety (w tym mandat :)), tłumaczenie dokumentów, leki i wiele innych rzeczy, których nie oczekiwałam.
Der großte Überschuss war mit den zusätzlichen Kosten. Das sind die Fahrkarte (mit einer Geldstrafe :)), Übersetzung meiner Dokumenten, Medikamenten und viele anderen Sachen, die ich nicht erwartet habe.

Niewątpliwie muszę pracować. :)
Zweifellos muss ich arbeiten. :)

Reklamy

6 uwag do wpisu “5. Najcięższy miesiąc w życiu, czyli podsumowanie maja / Der schwerste Monat in meinem Leben Mai in aller Kürze

 1. Jak miło, że jednak jest dla mnie szansa :D Rozumiem 3/4 z tego co napisałaś i tylko parę razy zaglądałam do tekstu po polsku :D Ciekawie, że ty DSH, ja w liceum mam teraz DSD :P

  Polubienie

  1. Zatem niewykluczone, że twój poziom jest nawet wyższy niż mój. Pozazdrościć poziomu szkoły, ja byłam i jestem w większości samoukiem wspomagającym się korkami. :)

   Polubienie

 2. Matura z głowy i od razu lżej. Zazdroszczę znajomości niemieckiego. Uczyłam się go w podstawówce i gimnazjum. Po gimnazjum umiałam naprawdę dobrze, wtedy nawet myslałam o germanistyce. liceum całość zabiło. Mielismy kiepską nauczycielkę, nie nauczyłam się nic nowego a właściwie to uwsteczniłam. Teraz dogadam się w podstawowych sprawach w znaczeniu, że zapytam o drogę czy kupię coś w sklepie ale raczej nie wiecej.

  Polubienie

  1. Ostatnia matura jutro, ustny niemiecki, jak na ironię :)
   Wielka szkoda, że liceum zmarnowało twoją wiedzę. Ja miałam tak z gimnazjum – dokładnie ta sama sytuacja. Wiem, że mimo wszystko nie zdołałam nadrobić tych 3 lat, że gdyby nie ta przerwa, mój poziom mógłby być jeszcze wyższy.
   Najgorsze, że szkoła zabija w ten sposób nie tylko wiedzę, ale i chęci do nauki.

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s