3. Jak zrobić dobry prezent? / Wie kann man ein gutes Geschenk machen?

IMG_0322

Klasyka leniwego dnia… ale jest masło orzechowe! :)
Klassik träges Tages… aber es gibt Erdnussbutter! :)

Maturalny szał trwa w najlepsze, ale dzisiaj, po kolejnym zaliczonym egzaminie, można pozwolić sobie na chwilę odpoczynku. J Ostatecznie na maturze świat się nie kończy – wręcz przeciwnie, tyle się dzieje ostatnio! I nie mówię tu tylko o wojnach z konduktorami (pozdro dla jednego z nich…), ale też o znacznie przyjemniejszych rzeczach.

Die Abiturzeit gerade dauert, aber heute, nach der nächsten geschriebenen Prüfung, kann man sich leisten, sich ein bisschen zu erholen. J Abitur ist doch nicht alles – ganz im Gegenteil, letztens passiert es so viel! Und ich meine nicht nur Kämpfe gegen die Schaffer (ich begrüße einen von ihnen…), aber auch angenehmere Sachen.

Tak się składa, że w maju przypada całkiem sporo okazji wymagających chociaż symbolicznego upominku. Większość z was pomyśli pewnie o Dniu Matki. ;) Niektórzy już myślą o znalezieniu czegoś specjalnego, z moich obserwacji wynika jednak, że zwykle brakuje im pomysłu. Liczę, że ten mały poradnik okaże się przydatny.

Es trifft sich, dass im Mai gibt es ziemlich viel Gelehenheiten, die zumindest symbolhaftes Geschenk verlangen. Mehrheit von euch denkt sicher an dem Muttertag. ;) Manche suchen schon nach etwas Besonderem, aus meiner Beobachtung geht jedoch hervor, dass sie oft keine Idee haben. Ich hoffe, dass dieser kleine Ratgeber nützlich wird.

Przyznaję, że uwielbiam dawać prezenty! Jeszcze do niedawna była to cała ceremonia – najpierw wybierałam rzecz, później pudełko, kartkę i coś słodkiego, tak, aby wszystko było dopasowane w kwestii koloru i tematyki. Niestety, ograniczają mnie fundusze – bywało, że cała ta oprawa była równie droga, jak sam prezent… W momencie, gdy takich upominków jest do zrobienia kilka, końcowy rachunek jest bezlitosny. Chociaż bardzo bym chciała wrócić do tego zwyczaju.

Ich muss sagen, dass ich Geschenke geben liebe! Früher war das wie eine Zeremonie – am Anfang wählte ich eine Sache, später kaufte ich Packung, Karte und etwas Süßes, damit alles farblich und thematisch angepasst gewesen wären. Unglücklich, ich bin durch das Geld begrenzt – es gab die Situationen, als alle diese Sachen so teuer wie das Geschenk waren. Im Moment, wenn wir ein paar Geschenke geben sollen, die letzte Rechnung ist brutal. Trotzdem wollte ich sehr darauf zurückkommen.

Dlatego też, opisując poniższe pozycje, będę uwzględniała także ich koszt. Podstawowym kryterium jest jednak jego uniwersalność, tak, żeby zminimalizować ryzyko gafy do minimum. ;)

Deshalb, indem ich unten angeführte Vorschlagen schrieb, beachtete ich auch die Kosten. Das gründliche Kriterium war jedoch ihre Vielseitigkeit, so dass das Risiko des Bocks möglich klein wird.

Prezenty maksymalnie uniwersalne / Die maximal universellen Geschenke:

 1. Ramka na zdjęcie
  Koszt: średni
  Szanse powodzenia: 10/10
  Szczególnie dobre dla osób, z którymi jesteście bliżej związani. W sklepach można znaleźć ramki z najróżniejszych materiałów, o rozmaitej wielkości i liczbie okienek na zdjęcia. Do środka można włożyć wasze wspólne zdjęcie, najlepiej z dnia, który dotąd macie w pamięci. J Alternatywą może być tekst albo najzwyklejsze życzenia zapisane na ładnym papierze.

  Fotorahmen
  Kosten: durchschnittliche
  Erfolgschancen: 10/10
  Das ist besonders gut für Personen, mit den ihr sehr verbunden seid. Im Läden kann man Rahmen aus verschiedenen Stoffen finden, mit unterschiedlichen Größen und Zahle der Fotofenster. Darin kann man eure gemeinsames Foto legen, am besten aus dem Tag, daran sie sich still gut erinnern. Eine Alternative ist ein Text oder eine einfächeste Wünsche auf einem schönen Papier.

 1. Breloczek
  Koszt: niski
  Szanse powodzenia: 9/10
  Każdy z nas ma klucze. Taki drobiazg będzie bardzo dyskretnie przypominał o naszej pamięci – również może zawierać zdjęcie czy stosowne słowa. Wadą może być jego wielkość – tak drobny upominek może się czasem okazać… za drobny. Ale jako dodatek do większego, czemu nie?

  Schmuckanhänger
  Kosten: niedrige
  Erfolgschancen: 9/10
  Alle Leute haben Schlüssel. Ein solche Kleinigkeit wird sehr diskret an uns mahnen – wir können auch ein Foto oder ein paar Worte dazugeben. Die Größe kann ein Nachteil sein – so kleines Geschenk kann manchmal… zu klein sein. Aber als eine Zulage zu einem größern Geschenk, warum nicht?

 1. Poduszka
  Koszt: wysoki
  Szanse powodzenia: 7/10
  Ta sama sytuacja, co poprzednio. Wadą jest długi czas czekania, zwykle dłuższy, niż w przypadku chociażby breloczka. Co więcej, może się okazać, że jakkolwiek obradowany wylewnie nam podziękuje, tak poduszkę schowa, bo będzie mu przeszkadzać wizualnie lub przestrzennie. Prawdziwy przyjaciel raczej nam tego nie zrobi.

  Kissen
  Kosten: höhe
  Erfolgschancen: 7/10
  Es gibt die gleiche Situation, wie früher. Ein Nachteil ist lange Wartezeit – es dauert oft länger als wenn es um Schmuckanhänger geht. Dazu kann es sich herausstellen, dass obwohl Beschenkte uns „Vielen Dank” sagt, ververgt er das Kissen, denn es stört ihn visuell oder räumlich. Aber ein wirklicher Freund wird das uns nicht machen.

 1. Wypiek domowej roboty
  Koszt: niski
  Szanse powodzenia: 9/10
  Mało kto nie lubi słodyczy. Domowe ciasto, zwłaszcza takie z życzeniami na wierzchu, na pewno podbije jego serce. No i istnieje szansa, że się z nami podzieli. :) Sytuacja komplikuje się w przypadku alergików czy osób nie jedzących glutenu. Nadal jest to jednak stosunkowo bezpieczne rozwiązanie.

  Hausgemachter Kuchen
  Kosten: niedrige
  Erfolgschancen: 9/10
  Fast alle mögen Süßigkeiten. Ein hausgemachter Kuchen, besonders mit Wünsche oben, wird mit Sicherheit seines Herzens erobern. Und wir haben eine Chanse, dass wir ein Stück bekommen. J Die Situation ist ein bisschen kompliziert falls der Allergiker oder der Personen, die kein Gluten essen. Aber das ist ständig eine ziemlich sichere Lösung.

 1. Karta podarunkowa
  Koszt: średni
  Szanse powodzenia: 7/10
  Uniwersalność tego prezentu jest niepodważalna. Nie ma mowy o gafie – w końcu obradowany kupi sobie prezent samodzielnie! A zatem w czym leży problem? Po pierwsze, taka karta to synonim stwierdzenia „Nie miałem pomysłu na prezent”. Praktyczna (to nic złego), ale bardzo bezosobowa. Po drugie, wypadałoby, gdyby jej wartość była nieco wyższa, niż symboliczne 10 zł – głupio w końcu, żeby obradowany dopłacał do własnego prezentu. Tymczasem za tę kwotę można już znaleźć coś sensownego.

  Geschenkkarte
  Kosten: durchschnittliche
  Erfolgschancen: 7/10
  Die Universalität dieses Geschenk ist sicher. Kein Fehler geht im Frage – schließlich kauft der Beschenkte sich ein Geschenk selbst! Also wo liegt das Problem? Erstens, dieartige Karte ist ein Synonym für „Ich hatte keine Idee, was ich kaufen sollte”. Es ist praktisch (das ist nicht Schlechtes) aber sehr unpersönlich. Zweitens, es wäre gut, dass seiner Wert höher als symbolische 10 Zlotys wäre – es ist nicht gut, wenn der Beschenkte bei eigenem Geschenk bezahlen muss. Doch für dieses Geld kann man schon etwas Sinnvolles finden.

 1. Kalendarz
  Koszt: niski
  Szanse powodzenia: 9/10
  Prezent szczególnie udany na Święta, w momencie, gdy zbliża się Nowy Rok, lub w okolicach września, jeśli dana osoba studiuje. Tak naprawdę, najtańszy kalendarz możemy dostać już za kilka zł i ozdobić go samodzielnie – możliwości są ogromne. Dla osób zorganizowanych będzie to oczywisty prezent, dla tych bardziej roztrzepanych – dyskretna sugestia. :)

  Terminkalender
  Kosten: niedrige
  Erfolgschancen: 9/10
  Dieses Geschenk ist besonders gut zum Weihnachten, im Moment, wenn Neuer Jahr geht oder im September, wenn diese Person studiert. In der Wirklichkeit, kann man den billigsten Kalender schon für ein paar Zlotys kaufen und den selbst schmucken – die Möglichkeiten haben keine Grenzen. Für gut-organisierte Personen wird es sehr nützlich, für diese zerstreuter – eine delikate Andeutung. :)

Prezenty, z którymi trzeba uważać / Die Geschenke, damit wir aufmerksam sein sollen:

 1. Książki
  Koszt: średni/wysoki
  Szanse powodzenia: 4/10
  To boli – ale niewielu ludzi czyta teraz książki. To nie jest tekst o poziomie współczesnego czytelnictwa, jestem zresztą pewna, że sami jesteście tego świadomi. Może się więc okazać, że nasz starannie dobrany prezent wyląduje na półce i już jej nie opuści. Samo dobranie książki też stanowi problem, nie mamy bowiem 100% gwarancji, że dana osoba już tego tytułu nie zna (tutaj polecam stronę www.lubimyczytac.pl)

  Bücher
  Kosten: durchschnittliche / höhe
  Erfolgschancen: 4/10
  Das tut man weh – aber es gibt nicht so viele Menschen, die jetzt Bücher lesen. Das ist kein Text über den Stand heutzutages Lesens, aber ich bin sicher, dass ihr davon bewusst seid. Es kann sich also treffen, dass unseres bedächtig gewählte Geschenk landet ins Regal und bleibt für immer da. Die Wählung ist auch ein Problem, denn wir keine Garantie haben, dass der Beschenkte diesen Titel nicht kennt (ich empfehle die polnische Seite http://www.lubimyczytac.pl)

 1. Perfumy
  Koszt: wysoki
  Szanse powodzenia: 4/10
  Ten prezent prędzej ucieszy panie niż mężczyzn – co nie znaczy, że ci nam nie podziękują. Dobranie perfum dla drugiej osoby może być jednak znacznie cięższe, niż się wydaje; wymaga zapoznania się z jej wcześniejszymi zapachami, a także ogólnej wiedzy o stylu oraz preferencjach. Ceny sensownych perfum zaczynają się na poziomie ok. 40-50 zł wzwyż.
  Plus – flakoniki są w większości przypadków absolutnie urocze i wizualnie bronią się same :)

  Parfüm
  Kosten: höhe
  Erfolngschancen: 4/10
  Dieses Geschenk macht mehr Spaß den Frauen als den Männern – aber das bedeutet nicht, dass sie uns nicht danken. Die Parfümauswahl ist jedoch schwerer als wir können glauben; man soll ihre frühere Düfte kennenlernen, sowohl auch mehr von Stil und Preferenzen wissen. Die Preise der sinnhaften Parfüme starten ab circa 40-50 Zlotys.

 1. Zwierzak
  Koszt: wysoki
  Szanse powodzenia: 3/10
  To bardzo wymagający upominek i lepiej poinformować o nim pozostałych domowników. W przeciwnym razie możemy unieszczęśliwić zarówno obradowanego, jak i sam… prezent, który także do najtańszych nie należy. Oczywiście, można go zdobyć przez adopcję, do tego dochodzi jednak chociaż podstawowa wyprawka, co stanowi wydatek minimum 150 zł.

  Tier
  Kosten: höhe
  Erfolgschancen: 3/10
  Dieses Geschenk verlangt viel und es ist lieber, davon die anderen Familienmitglieder informieren. Sonst können wir nicht nur den Beschenkten, sondern auch dasselbe Geschenk, das auch nicht so billig ist, unglücklich machen. Selbstverständlich kann man das adoptieren, dazu kommt jedoch eine Ausstattung, die zumindest 150 Zlotys kostet.

 1. Ubrania
  Koszt: średni
  Szanse powodzenia: 5/10
  Zakup tyleż przydatny, co ryzykowny. Znalezienie czegoś, co przypadnie do gustu drugiej osobie, to jedno; odgadnięcie jej rozmiaru (chyba, że uda nam się zdobyć wymiary) to kolejny problem. Kwestią sporną pozostaje to, co właściwie wypada kupić, a co nie. Krawaty, skarpetki i ręcznie dziergane sweterki w kolorze zgniłej trawy wydają się żartami… ale często tak nie jest. Reklamacja nie zawsze jest możliwa, poza tym, chyba nie o to w tym wszystkim chodzi.

  Kleidung
  Kosten: durschschnittliche
  Erfolgschancen: 5/10
  Das ist ein Einkauf, der nicht nur nützlich, sondern auch risikant ist. Finden etwas, das anderer Person gefällt, ist die erste Problem; die zweite ist, ihre Größe zu entdecken. Es ist umstritten, was ist angemessen zu kaufen und was nicht. Krawatten, Socken und eigenhängig gemachte Pullis mit der Farbe von vermordertem Gras scheinen Witze zu sein… aber es ist oft wirklich. Die Reklamation ist nicht immer möglich, außerdem, doch geht es darum nicht.

Jak mówiłam, sama bardzo lubię dawać prezenty. Z których pomysłów byłam najbardziej zadowolona?
Wie ich früher gesagt habe, mag ich sehr Geschenke geben. Mit welchen Ideen war ich am meisten zufrieden?

 1. Ramka ze zdjęciem swoim oraz moich świnek morskich – dla taty
  Trzyczęściowa, prosta, czerwona. Kupiłam ją za jakieś 10 zł, a zdjęcia wydrukowałam w domu. Tata mieszka po drugiej stronie kraju, więc prawie się popłakał, gdy dostał taką pamiątkę. :)

  Ein Rahmen mit Foto von mir und meinen Meerschweinchen – für meinen Vater
  Er hat drei Fenster, ist rot und sehr einfach. Ich habe ihn für circa 10 Zlotys gekauft und die Fotos habe ich selbst zu Hause gedrückt. Mein Vater wohnt auf der anderen Seite des Staats, also er hätte beinahe zu weinen angefangen, als er dieses Andenken bekommen hätte. :)

 1. Zeszyt – dla przyjaciółki
  Kluczowe było to, że od dawna przymierzała się ona do napisania opowiadania, tylko nijak nie mogła się przemóc. Znalezienie ładnego zeszytu nie było ciężkie, kosztował on jakieś kilkanaście złotych, a życzenia wypisałam samodzielnie. Reakcja była bardzo pozytywna.

  Ein Heft – für meine Freundin
  Gründlich war dort die Tatsache, dass sie seit langer Zeit plante, eine Erzählung zu schreiben, aber sie könnte nicht anfangen. Es war nicht schwer, ein schönes Heft zu finden und es kostet ein paar Zlotys. Die Wünsche habe ich selbst eingeschrieben. Die Antwort war sehr positiv.

 1. Torba i portfel – dla matki
  Moja matka bardzo lubi praktyczne prezenty. W dodatku te były dokładnie takie, jak lubi, łącznie z ulubionym kolorem – dotąd dobrze jej służą.
  Link do torby: http://pl.oriflame.com/products/product?code=28227

  Eine Tasche und ein Geldbeutel – für meine Mutter
  Meine Mutter magt praktische Geschenke sehr. Zusätzlich war sie genau solche, die ihr gefällt, zusammen mit ihrer Lieblingsfarbe – sie benutzt sie bis heute.
  Hier könnt ihr die Tasche sehen: http://pl.oriflame.com/products/product?code=28227

 1. Kotek w wiklinowym koszyku – dla koleżanki z klasy
  To był kompletny przypadek. Przetrząsając stare rzeczy, znalazłam sztucznego kotka, śpiącego w plecionym koszyczku. Była to pamiątka, którą kupiłam X lat wcześniej nad morzem. Zachowała się w idealnym stanie, zatem skończyła jako prezent mikołajkowy dla koleżanki z klasy. I naprawdę ją ucieszyła! :)

  Eine Katze in einem Weidenkorb – für eine Schulkameradin
  Das war ein totaler Zufall. Indem ich meine alte Klamotten durchsuchte, fand ich eine künstliche Katze, die in einem Weidenkorb schlaf. Das war ein Souvenir, das ich X Jahre früher am Meer gekauft hatte. Es bleibt in gutem Zustand, also ich habe es als Nikolausgeschenk für meine Freundin gegeben. Und das macht sie wirklich viel Spaß!

 1. Puzzle 3D – dla kuzyna
  Nie byłam pewna, czy nie jest za mały na taką układankę, uznałam jednak, że najwyżej zajmie się nią razem z rodzicami. A to będzie dobry pretekst, by spędzić trochę czasu razem. Koszt był nieco wyższy, ale reakcja pozytywna, choć usłyszałam, że wolałby wieżę Eiffla zamiast tej w Pizie.

  Ein 3D-Puzzle – für meinen Cousin
  Ich war nicht sicher, ob er nicht zu klein für solch ein Puzzle ist. Ich habe doch entscheidet, dass er allenfalls mit seinen Eltern damit beschäftigen würde. Und das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, ein bisschen Zeit zusammen zu verbringen. Das Kosten war ein bisschen höher, aber die Reaktion – sehr positiv, obwohl habe ich gehört, dass er lieber den Eiffelturm statt des Schieffen Turms von Pisa gemocht hätte.

A wy lubicie dawać prezenty? Macie jakieś swoje sposoby?

Und mögt ihr Geschenke geben? Habt ihr eure Weise?

Reklamy

6 uwag do wpisu “3. Jak zrobić dobry prezent? / Wie kann man ein gutes Geschenk machen?

  1. Ten poradnik był maksymalnie subiektywny. :) Masz fajną sytuację, mogłaś się fajnie wstrzelić, no i znasz preferencje mamy. Ale dla osoby słabiej znanej nie odważyłabym się chyba wybrać perfumy. Dla siebie samej zajmuje mi to mnóstwo czasu…

   Adres daję już zwyczajowo do podpisu, bo mój profil nie przekierowuje na stronę bloga. :)

   Polubienie

 1. Dziękuję za zagłosowanie i za zostawienie śladu do siebie :)
  Odnośnie prezentów… Uwielbiam je robić, dawać, dostawać też. U mnie, odkąd mam dzieci, królują prezenty w postaci ramek ze zdjęciem dzieci lub nas wszystkich. Wszyscy dziadkowie są wtedy zachwyceni. Prosty, szybki i pewny prezent. Jednak już chyba w mojej rodzinie trochę banalny. Poza tym moi rodzice czytają. Uwielbiają książki, mają ich dużo i zawsze wiem, w jaką tematykę uderzyć, by prezent okazał się trafiony. Przyznam, że zawsze największy problem mam z moim mężem. Niby wiem co lubi, ale nie znam się na tym kompletnie (komputery, gry, elektronika) i to są prezenty ze stanowczo wyższej półki cenowej… Z dziećmi też nigdy nie mam problemu – staram się, by poznawały nowe rzeczy, więc szukam czegoś, co by je rozwijało (np. syn na urodziny dostał zestaw do eksperymentów chemicznych i jest to świetny prezent).
  A mój najbardziej trafiony prezent jaki dostałam? 1) Maszynka do mięsa – cały rok wszędzie i każdemu marudziłam, że bym chciała i się udało ;) 2) Zestaw do szydełkowania – 3 szydełka, 2 kordonki i chyba 3 gazetki – rewelacja!
  Jeśli chodzi o ryzykowne prezenty, to faktycznie nigdy nie próbuję kupować perfum. Czasem mężowi, ale zawsze się obawiam, że nie trafię w zapach, albo celuję w podobną nutę zapachową jak już ma w domu.

  Polubienie

  1. Aż musiałam napisać – wreszcie rodzice, którzy kupują swoim dzieciom zestawy do eksperymentów chemicznych! Gdy byłam dzieckiem, to był jeden z moich Wymarzonych Prezentów, którego oczywiście nigdy nie dostałam :( (więc bawiłam się kosmetykami matki, mieszając je w różne „substancje”, hehe :>)
   Na temat samego postu pisałam już na fb i podtrzymuję swoje zdanie, no ale każdy ma prawo do własnej opinii ;)

   Polubienie

  2. A ja właśnie miałam pytać, czy twoje dzieci same dobierają sobie prezenty, czy robisz im niespodzianki. Ten zestaw do eksperymentów od razu skojarzył mi się z Leną. ;)

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s